Eos Tracé: Hoe werkt het?

In een vorige post schreef ik al over mijn uitstap naar Brussel om de Cook & Look  “Broodje Gezond” bij te wonen waar er een korte introductie gegeven werd rond Eos Tracé. Omdat ik op zoek was naar meer informatie en ook zelf wel wil bijdragen aan het traject nam ik contact op met Marieke van Schoonhoven die de redactie doet. Haar uitleg deel ik graag met jullie:

Op mijn vraag hoe ze het onderzoek aanpakken, wie eraan meewerkt, en wat ze met de resultaten gaan doen antwoordt Marieke: ‘Ik kan je hierover vertellen dat een researcher die hier op de redactie werkt informatie verzamelt door met wetenschappers te praten, studies te verzamelen en andere gefundeerde websites te raadplegen. Die informatie wordt ook gecontroleerd door wetenschappers en door mensen hier op de redactie. Naar aanleiding van de research bekijken we wat pijnpunten in de keten van het product zijn en waar we dieper op in kunnen gaan in journalistieke artikelen. Die artikelen zet ik uit bij freelance journalisten. Het resultaat vind je nu in de tracés op de website en elke maand verschijnt er ook een artikel in het magazine van Eos. Uiteindelijk doel is om een database te maken waar je specifiek op zoek kunt gaan naar informatie over een bepaald voedingswaar. Maar we beginnen dus met deze beperkte website en bouwen langzaam uit (lean).’

Ik gaf aan dat ik de indruk heb dat Eos tracé nog te weinig gekend is om effectief van een interactie te kunnen spreken en dat ik dat jammer vind want doordat het onderzoekswerk nog door weinig mensen gelezen wordt mist het zijn doel namelijk de consument informeren. Marieke is hier niet mee akkoord. ‘Ik heb al veel input van lezers van de tracés gekregen als je kijkt naar korte periode dat we bestaan (september 2016), dus ik ben het niet met je eens dat er geen interactie is. Die interactie is nu nog niet genoeg zichtbaar, dat klopt. De functionaliteiten op de website zijn nu beperkt gehouden om al lerende te kunnen bepalen hoe we verder uitbreiden. Het is dus niet onze strategie om meteen heel veel mensen te bereiken, omdat de content die we nu kunnen aanbieden nog beperkt is en we die financiële middelen niet hebben.’

Als manier om met de verzamelde informatie meer mensen te bereiken en zo de impact op het aankoopgedrag van de mensen te vergroten stelde ik voor dat het misschien een goed idee is om samen te werken met supermarkten zodat ze in de supermarkt naast het product een kaartje met een beknopte samenvatting van de Eos tracé analyse kunnen hangen waarop ze verwijzen naar de website voor meer informatie. Zo kan de informatie die ze verzamelen effectief impact hebben op het aankoopgedrag van de mensen. Daarvoor zijn ze inderdaad al in gesprek met verschillende mogelijke partners, onder andere supermarkten.

Ik blijf Eos Tracé dus zeker met veel interesse volgen. Het idee van een database waar je als consument zelf op zoek kunt gaan naar informatie spreek mij erg aan en ik ben benieuwd hoe Eos Tracé verder zal evolueren.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *